Změna majitele Školičky TEDíK

Dne 5.8.2013 došlo k prodeji Školičky TEDíK podle ust. par. 476 a nasl. Obchodního Zákoníku, mezi prodejcem paní Bc. Lindou Konrádovou a kupujícím spol. Full Service CZ s.r.o. zastoupenou jednatelem panem Radkem Hajtolem.
Spol. Full Service CZ se stává jediným vlastníkem Školičky TEDíK, se všemi právy, povinnostmi a kompletním know how a to ke dni 5.8.2013
Paní Bc. Linda Konrádová byla jmenována na pozici ředitelky a osobou odpovědnou za organizaci a výchovu děti.
Pevně věříme a zároveň bychom Vás chtěli ujistit, ze změna vlastníka, právní charakter a změny v organizační struktuře Školičky TEDíK  povedou k pozitivním změnám, inovacím, lepším pracovním podmínkám, celkové expanzi a rozšíření dosud poskytovaných služeb.
V následujících týdnech a měsících budou tyto změny dle priorit a potřeb postupně provedeny. Provoz a kvalita dosud poskytovaných služeb nebude těmito změnami nijak omezena či pozastavena.
Děkujeme za pochopeni, případnou vstřícnost a těšíme se na podněty, které povedou ke zlepšení poskytováných služeb pro naše děti.