Základní informace

Charakteristika

Školička LVÍČEK je soukromá mateřská škola, která vznikla v roce 2013 v návaznosti na nedostatek míst v městských jeslí a mateřských školách v Českých Budějovicích.

V září 2016 došlo k rozdělení, kdy Školička LVÍČEK zůstala soukromým zařízením pro děti ve věku 0-4 let a nově vzniklá Mateřská škola LVÍČEK, která je zároveň zapsaná do rejstříku školských zařízení pod MŠMT, se stala zařízením poskytujícím řádnou předškolní výchovu pro děti ve věku 2-6 let.

Školička LVÍČEK doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá dítěti zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Efektivně obohacuje denní program dítěte a zároveň mu poskytuje potřebnou odbornou péči. Školička je místo, kde mohou děti hodnotně strávit svůj čas bez přítomnosti rodičů. Postupně se zde učí hravé interakci s ostatními dětmi, samostatnosti a zvykají si fungovat v cizím prostředí.

Školička LVÍČEK s.r.o. je podporována dotačním programem Magistrátu města České Budějovice Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku.  

Provozní doba

Pondělí – Pátek: 6.00- 18.00 hodin

Telefonní číslo +420 775 464 652 (p. Adéla Horčanová, provozní pracovnice) slouží pro přihlašování a odhlašování dětí. Dítě je nutné přihlásit minimálně 1 den dopředu a odhlásit nejdéle do 8 hodin ráno.
 Číslo lze využít v době od PO do PÁ, 6 – 19 hodin. O víkendech prosíme o SMS komunikaci, a to ideálně pouze v naléhavých případech.

Časový harmonogram dne

 6.00 – 8.30  volné hraní
 8.30 – 9.00  dopolední svačinka
 9.00 – 11.00  dopolední zájmový program nebo pobyt venku
 11.00 – 11.30  oběd
 11.30 – 13.30  polední klid, spánek
 14.00 – 14.30  odpolední svačinka
 14.30 – 16.00  odpolední zájmový program nebo pobyt venku
 16.00 – 18.00  volné hraní
Před a po každém jídle probíhá nutná hygiena dětí – mytí rukou vodou a mýdlem, mytí úst a toaleta.

Stravování

Od 1. 12. 2016 zajišťujeme a nabízíme možnost celodenního stravování dětí formou každodenní dovážky jídel ze zdravé jídelny Vrbenská jídelna, která obědy rozváží v nerezových nádobách, což zcela splňuje daná kritéria pro uchovávání jídel. Teplotu si udržují v termoportech, ve kterých jsou expedovány. Zaručujeme jejich vlastní výrobu bez jakéhokoli použití polotovarů, což je zárukou čerstvosti a nezávadnosti jídel.

Děti po celou dobu dodržují pitný režim, k dispozici je čaj, voda nebo šťáva.

Dopolední a odpolední svačinka je připravována přímo v prostorách školičky, v kuchyni. Je v souladu s hygienickými a stravovacími nároky dětí i jejich rodičů.

Technické zázemí

Chod školičky po technické stránce obstarává technická pracovnice Adéla Horčanová. Stará se o úklid (každodenní, momentální i velký), přípravu celodenní stravy, dostatečný pitný režim dětí a přípravu a organizaci zázemí pro dětí.

Běžný, každodenní úklid školičky se provádí vždy po skončení provozní doby. Velký úklid spojený s dezinfekcí prostor je prováděn jednou týdně o víkendu. S úklidovými prostředky je zacházeno opatrně s ohledem na možné alergie dětí. Veškeré prádlo se pere jednou za 14 dní (dříve dle potřeby).

Popis školičky

Školička LVÍČEK je soukromá rodinná školička v Českých Budějovicích. Nachází se v centru města (Lannova třída) v blízkosti zastávek MHD a vlakového i autobusového nádraží. Celková kapacita školky je 22 dětí. Přijímány jsou děti od prvního měsíce věku bez rozdílu pohlaví, rasy a náboženství.

V prostorách budovy jsou dvě patra. V prvním patře se nachází Školička LVÍČEK, která disponuje zázemím obsahujícím hernu s jídelnou pro děti starší jednoho roku, hernu pro děti mladší jednoho roku, sociální zařízení pro děti, šatnu, kuchyň a zázemí pro zaměstnance. Ve druhém patře sídlí Mateřská škola LVÍČEK.

Herna pro děti od jednoho roku věku

Herna pro děti od jednoho roku věku obsahuje adekvátně vybrané hračky včetně těch, které rozvíjejí jejich smyslový a motorický vývoj a zároveň poskytuje dostatečný prostor pro samostatnou hru všech přítomných dětí. Prostor na koberci je zároveň využívaný pro organizované aktivity, kterými jsou: učení básniček, tancování, čtení a prohlížení knih, kolektivní hry nebo zpívání písniček.

V době poledního klidu složí koberec k odpočinku dětí. Každé dítě má svou rozkládací postýlku. Postýlky se na spaní rozkládají a po spaní zase ukládají. Zároveň má každé dítě pečlivě označené přihrádky, ve kterých má uložené své vlastní lůžkoviny.

Prostor se stoly a židlemi složí, mimo dobu konzumace jídla, k realizaci výtvarných činností, kreslení nebo hraní vzdělávacích, interaktivních i zábavných, popřípadě deskových, her.

V době oběda a dopoledních či odpoledních svačinek slouží prostor se stoly a židlemi ke konzumaci jídla. Stoly i židle jsou adekvátně vysoké, uzpůsobené k pohodlnému a klidnému najedení se. Děti tedy nemají problém se zcela samostatnou konzumací jídla. Nechybí ani jídelní židličky, aby se mohly pohodlně najíst i děti, které na stoly ještě nedosáhnou, případně se ještě neumí najíst samy.

Herna pro děti do jednoho roku věku

Herna pro děti do jednoho roku věku je zcela uzpůsobena potřebám takto starých dětí. Koberec je využívaný pro hraní a zabavení se. Pro děti do jednoho roku věku je důležité, aby přítomné hračky vzbuzovaly jeho zájem, poskytovaly mu zábavu a dodávalo přiměřené množství podnětů. Zároveň musí být především bezpečnostně a hygienicky nezávadné a také určené jejich věku. Herna obsahuje různé druhy hraček, které tyto zásady splňují. Jedná se o hračky poskytující smyslový vývoj, tedy hračky visící v zorném poli kojence, jež mohou upoutat jeho pozornost, hračky zvukové, hračky rozvíjející hmatové dovednosti, ale i hračky pracující s motorikou dítěte. Dále mají děti k dispozici gumové, látkové i klasické knihy, míče a kostky, chrastítka a kousátka, hračky typu hudebních nástrojů a v neposlední řadě i interaktivní hračky.

Na koberci jsou k dispozici deky, ohraničující prostor kojence, jenž je zatím schopný se pohybovat pouze na omezeném prostoru, také se zde nachází stany a prolézačky, které děti využívají pro svou hru. Obvod herny lemují postýlky určené pro denní odpočinek kojenců.

V místnosti, mimo herní plochu, se nachází i přebalovací pult s potřebným vybavením, který je nedílnou součástí péče o kojence.

Sociální zařízení

Sociální zařízení (umývárna, toaleta) pro děti je upraveno pro jejich potřeby. Je jim zajištěný bezpečný přístup jak k toaletě, tak i k umyvadlu. Děti mají k dispozici nočníky i protiskluzové stupínky a každé dítě má svůj ručník zavěšený na věšáku a opatřený stejnou značkou, jakou má v šatně.

Šatničky

V šatničkách se nacházejí místa pro ukládání soukromých věcí dětí a věcí nutných pro pobyt ve školce. Každé dítě má svou vlastní přihrádku, opatřenou značkou. Místa pro ukládání věcí jsou dostatečné velká, neboť prostor každé poličky umožňuje jak odložit si svrchní část oblečení při příchodu do školičky, tak i uložení náhradních a soukromých věcí dítěte.

Zahrada

Ke Školičce LVÍČEK náleží i pozemek s kombinací zpevněné a travnaté plochy, ze všech stran oplocený, z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí. Pozemek je využívaný jako zahrada pro tělovýchovu, výuku a přestávkový pobyt dětí. Na zahradě je k dispozici pískoviště, prolézačky, skluzavky, dětské domečky a dětská odrážedla. Dále je na zahradě možnost hry se švihadly, míči, křídami a dalším tvůrčím náčiním.

  

Dětský nábytek, sociální zařízení (umývárna, toaleta) i vybavení pro hry dětí jsou přizpůsobeny právě jejich potřebám, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a odpovídají jejich věku.

Prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy a jsou uznané jako prostory pro výchovu a vzdělávání dětí. Mateřská škola LVÍČEK se tedy řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízením a příslušnými hasičskými předpisy.

Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí i děti, konkrétně svými výtvory. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem i jejich rodičům přístupné.

   

Nabídka