Personální zajištění

Mgr. Linda Zrzavecká Konrádová – ředitelka Školičky LVÍČEK, s.r.o. , jednatelka školky, učitelka MŠ, pedagog volného času, pracovník v sociálních službách.

Adéla Horčanová - technické a provozní zázemí Školičky LVÍČEK, s.r.o

 

 

Na péči o děti se podílejí převážně pedagogičtí pracovníci a současně se na provozu podílejí také studentky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Pedagogické pracovnice jsou pro děti hlavně průvodci na jejich cestě za poznáním, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Hlavní rolí je iniciovat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem. Připravují pro děti pestrý program. Zaměřují svoji práci zejména na celkový rozvoj osobnosti. S ohledem na individuální přání rodičů a spokojenost dětí. Pracují v duchu rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Všechny naše pracovnice jsou důkladně proškoleny v oblasti bezpečnosti práce, první pomoci a prevenci dětských úrazů. Mají potřebné vzdělání pro práci s dětmi. Je zajištěna jejich trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Pro všechny je samozřejmostí, že respektují životní styl, výchovu, zvyklosti a přání rodiny.