Nabídka

Do Školičky LVÍČEK  přijímáme děti od 0 do 4 let. Jsou přijímány děti jak na celodenní docházku. Lze si zvolit různé intervaly docházení (1x až 5x týdně), a to na dopolední (půl den) či celodenní hlídání (celý den). Snažíme se přizpůsobit jak jejich věku, tak i individuálním potřebám, popřípadě rodičům. Nejedná se jen o klasické hlídání a dohlížení, nýbrž o aktivní práci a snahu o rozvíjení dětských smyslů.

Školička LVÍČEK disponuje dvěma hernami, které jsou pro děti plně k dispozici. První herna je určená dětem do jednoho roku věku. Ta je zcela přizpůsobena jejich individuálním potřebám. Druhou hernu využívají děti starší jednoho roku.

   

Program je závislý na věku přítomných dětí a dané situaci ve školičce. Zároveň je založen na přímých zážitcích dítěte, které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V programu jsou zařazeny výtvarné, dramatické i pohybové aktivity a především pobyt na čerstvém vzduchu.

Dětem se věnují zkušené výchovné pracovnice, které se snaží o propojení programu realizovaného ve školce s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání dětí.

Školička LVÍČEK nabízí službu, která má sloužit zejména k podpoře možnosti návratu rodičů předškolních dětí na trh práce a současně podpořit finanční soběstačnost rodin. Zároveň nabízí alternativu nejenom ke stávajícím mateřským školám, ale i dětským koutkům, popřípadě soukromým chůvám. Doplňuje tak předškolní vzdělávání v době nedostatku míst v mateřských školách.

V nabídce školičky je také možnost Canisterapie (v rámci sazby za individuální docházku dítěte). Využívají se nabídky různých neziskových organizací, škol a knihoven, návštěvy divadel nebo různých tvořivých dílen. Jsou pořádány výlety a kulturní akce s dětmi, vždy po předchozí domluvě s rodiči (za příslušný poplatek – doprava a vstupné). Každý lichý týden navštěvují nejstarší děti Školičky LVÍČEK solnou jeskyni.

Zároveň bereme zřetel na tradiční české svátky a dodržujeme příslušné tradice. V zimě chodí Mikuláš s čerty a andělem, na přelomu zimy a jara zase pořádáme rej karnevalových masek a mnoho dalšího ve všech ročních obdobích.