Základní informace

Mateřská škola LVÍČEK je soukromá mateřská škola, která poskytuje řádnou předškolní výchovu pro děti ve věku 2-6 let a je zapsaná do rejstříku školských zařízení pod MŠMT.

Mateřská škola Lvíček je místem nejen zábavy, ale také místem vzdělávání a výchovy. Našim cílem je posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k ostatním lidem – v mateřské škole, v dětském kolektivu. Činnosti zaměřujeme na rozvíjení tolerance, respektu a empatie vůči druhým lidem.

Snahou MŠ Lvíček je rozšířit obzor dětského vnímání a poznávání v milé a příjemné atmosféře, aby poznávání bylo pro děti zajímavé a vycházelo z jejich vlastní aktivity.

Naše mateřská škola splňuje všechny hygienické a bezpečností normy a její velkou výhodou je malý počet dětí na jednoho pedagoga, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.

MŠ LVÍČEK se nachází se v centru města České Budějovice (Lannova třída), v blízkosti zastávek MHD a vlakového i autobusového nádraží. Přestože je MŠ umístěná v centru, děti mohou denně využívat vlastní zahradu umístěnou ve vnitrobloku.

Kapacita mateřské školy

Mateřská škola má celkovou kapacitu 15 dětí na celodenní docházku.

Prostory

V prostorách budovy mateřské školy jsou dvě patra. V prvním patře se nachází Školička LVÍČEK (soukromé jeslové zařízení). V druhém patře se nachází právě popisovaná mateřská škola, která disponuje zázemím, obsahujícím třídu, ložnici, sociální zařízení pro děti, šatnu, zázemí pro zaměstnance a ředitelnu.

Třída

Třída je prostorná, světlá, je zde místo pro hru i výuku. Prostor se stoly a židlemi slouží, mimo dobu konzumace jídla, k realizaci výtvarných činností, kreslení nebo hraní vzdělávacích, interaktivních i zábavných her. V době oběda a dopoledních či odpoledních svačinek slouží prostor se stoly a židlemi ke konzumaci jídla. Stoly i židle jsou adekvátně vysoké, uzpůsobené k pohodlnému a klidnému stolování dětí.

Ložnice

Ložnice je oddělená, dostatečně velká a dobře větratelná.  Každé dítě má svou postel. Postele zůstávají rozložené a děti je mají označené svojí značkou.

Sociální zařízení (umývárna, toaleta)

Sociální zařízení pro děti je upraveno pro jejich potřeby. Je jim zajištěný bezpečný přístup jak k toaletě, tak i k umyvadlu. Děti mají k dispozici nočníky i protiskluzové stupínky a každé dítě má svůj ručník zavěšený na věšáku a opatřený stejnou značkou, jakou má v šatně.

Šatna

V šatně se nacházejí místa pro ukládání soukromých věcí dětí a věcí nutných pro pobyt ve školce. Každé dítě má svou vlastní přihrádku, opatřenou značkou. Místa pro ukládání věcí jsou dostatečné velká, neboť prostor každé poličky umožňuje, odložit si jak svrchní část oblečení při příchodu do mateřské školy, tak i uložení náhradních a soukromých věcí dítěte.

Zahrada

K Mateřské škole LVÍČEK společně se Školičkou LVÍČEK náleží i pozemek s kombinací zpevněné a travnaté plochy, ze všech stran oplocený, z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí. Pozemek je využívaný jako zahrada pro sportovní aktivity, vzdělávání a hry dětí v přírodě.  Na zahradě je k dispozici pískoviště, prolézačky, skluzavky, dětské domečky a dětská odrážedla. Dále je na zahradě možnost hry se švihadly, míči, křídami a dalším tvůrčím náčiním.

Všechny prostory v Mateřské škole Lvíček splňují bezpečnostní a hygienické normy a jsou uznané jako prostory pro výchovu a vzdělávání dětí. Mateřská škola LVÍČEK se tedy řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízením a příslušnými hasičskými předpisy.

Na úpravě a výzdobě interiéru se podílejí děti svými vlastními výtvory. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem i jejich rodičům přístupné.