Mateřská škola LVÍČEK

Mateřská škola LVÍČEK je soukromá mateřská škola, která poskytuje řádnou předškolní výchovu pro děti ve věku 2-6 let a je zapsaná do rejstříku školských zařízení pod MŠMT.  Vznikla v září 2016 z důvodu návaznosti na měnící se zákony o předškolním vzdělávání a povinné docházce.

Kapacita mateřská školy je 15 dětí

Mateřská škola Lvíček je místem nejen zábavy, ale také místem vzdělávání a výchovy. Poskytuje akreditovaný vzdělávací program, jehož cílem je posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k ostatním lidem. Činnosti zaměřuje na rozvíjení tolerance, respektu, přizpůsobivosti a empatii vůči druhým lidem.

Naše mateřská škola splňuje všechny hygienické a bezpečností normy a její velkou výhodou je malý počet dětí na jednoho pedagoga, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.

MŠ LVÍČEK se nachází se v centru města České Budějovice (Lannova třída), v blízkosti zastávek MHD a vlakového i autobusového nádraží. Přestože je MŠ umístěná v centru, děti mohou denně využívat vlastní zahradu umístěnou ve vnitrobloku.