Výukové programy v měsíci dubnu:
Středa, 13.4. v 9:00
Exkurze na statek Jihočeské univerzity. Děti uvidí husy, krávy, koně a další zvířátka. Podívají se, kde bydlí, co jedí a jak se o jednotlivá zvířátka pečuje.
Prosíme, aby se děti dostavily do školky do 8:00, děkujeme.
Čtvrtek, 28.4. v 9:00
“Vesmír pro mrňata” (planetárium ČB)
Pořad je určen nejmenším dětem, které přicházejí poprvé na hvězdárnu. Základem jsou pohádky, animace, snímky s astronomickou tématikou a slovní doprovod lektora. Pořad je založen na vzájemné komunikaci dětí a lektora.
Prosíme, aby se děti dostavily do školky do 8:00, děkujeme.
Vybíráme 20 Kč.